Team

Geschäftsleitung

Ecke
Eugen Ionescu

Eugen Ionescu

fon
(0671) 97000-111

e-Mail
e.ionescu@pro-client-finanz.de

Ecke
Jörg Pommerening

Jörg Pommerening

fon
(0671) 97000-333

e-Mail
j.pommerening@pro-client-finanz.de

Verwaltung / Backoffice

Ecke
Azra Ceman

Azra Ceman

fon
(0671) 97000-0

e-Mail
a.ceman@pro-client-finanz.de

Ecke
Dominik Herr

Dominik Herr

fon
(0671) 97000-206

e-Mail
d.herr@pro-client-finanz.de
verwaltung@pro-client-finanz.de

Ecke
Monique Pommerening

Monique Pommerening

fon
(0671) 97000-100

e-Mail
m.pommerening@pro-client-finanz.de
verwaltung@pro-client-finanz.de

Ecke
Jürgen Schoch

Jürgen Schoch

fon
(0671) 97000-205

e-Mail
j.schoch@pro-client-finanz.de

Ansprechpartner KFZ & SuH

Ecke
Azra Ceman

Azra Ceman

fon
(0671) 97000-0
(0671) 97000-400

e-Mail
sach@pcf-makler.de

Ecke
Ute Keiper

Ute Keiper

fon
(0671) 97000-101

e-Mail
u.keiper@pro-client-finanz.de

Ecke
Artur Rall

Artur Rall

fon
(0671) 97000-400

e-Mail
sach@pcf-makler.de

Registrierungsnummer
D-R2F6-Q3EGH-05

Direktionen

Ecke
Direktion Speyer

Direktion Rhein-Main

Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter nach
§34d Abs. 1GewO und Datenerfasser

Ecke
Kerstin Feilhaber

Kerstin Feilhaber

fon
(0671) 97000-201

e-Mail
info@pro-client-finanz.de

Ecke
Dennis Gumbinger

Dennis Gumbinger

fon
(06241) 2105574

fax
(06241) 2105514

e-Mail
d.gumbinger@klartext-finanz.de

Registrierungsnummer
D-VY7R-R17T1-33

Ecke
Frank Hennig

Frank Hennig

fon
(0671) 97000-201

e-Mail
f.hennig@pro-client-finanz.de

Ecke
Sina Hirsch

Sina Hirsch

fon
(06241) 2105695

fax
(06241) 2105514

e-Mail
s.hirsch@klartext-finanz.de

Ecke
Valentin Junker

Valentin Junker

fon
(0671) 97000-0

e-Mail
v.junker@pro-client-finanz.de

Ecke
Ute Keiper

Ute Keiper

fon
(0671) 97000-101

e-Mail
u.keiper@pro-client-finanz.de

Ecke
Dave Kneller

Dave Kneller

fon
(06731) 948706

e-Mail
d.kneller@pro-client-finanz.de

Registrierungsnummer
D-LTLP-SJGIT-03

Ecke
Alexander Orben

Alexander Orben

fon
(0671) 97000-202
(0151) 41961814

e-Mail
a.orben@pro-client-finanz.de

Ecke
Artur Rall

Artur Rall

fon
(0671) 97000-103

e-Mail
a.rall@pro-client-finanz.de

Registrierungsnummer
D-R2F6-Q3EGH-05

Ecke
Isabell Rebmann

Isabell Rebmann

fon
(0671) 97000-204

e-Mail
info@pro-client-finanz.de

Ecke
Damian Rudzok

Damian Rudzok

fon
(06241) 2104484
(0176) 55355240

fax
(06241) 2105514

e-Mail
d.rudzok@klartext-finanz.de

Ecke
Patrick Schneider

Patrick Schneider M.A.

fon
(06241) 2104484

fax
(06241) 2105514

e-Mail
p.schneider@klartext-finanz.de

Registrierungsnummer
D-BLO9-4PBOM-08

Andrea Sturm

Andrea Sturm

fon
(0157) 72784089

e-Mail
info@pro-client-finanz.de

Registrierungsnummer
D-JOG2-DYJ3E-21

Dirk Weidmann

Dirk Weidmann

fon
(0671) 97000-201

e-Mail
info@pro-client-finanz.de

Olaf Zorn-Rath

Olaf Zorn-Rath

fon
(0671) 97000-0

e-Mail
info@pro-client-finanz.de

Puzzleteil

Ecke Ecke

Direktion Worms

Prinz-Carl-Anlage 22
67547 Worms

Ansprechpartner Patrick Schneider M.A.

Versicherungsvermittler der ProClient FINANZ GmbH

fon
fax
mobil
e-Mail
Registrierungsnummer

(06241) 210-4484
(06241) 210-5514
(0176) 81083606
p.schneider@pro-client-finanz.de
D-BL09-4PBOM-08